Developerské projekty

Společnost se rovněž zabývá developerskou činností, konkrétně výstavbou bytových, řadových či rodinných domů. Řadové domy v Čehovicích, byly prvním velkým developerským projektem společnosti. Bytový dům v Drozdovicích je v současnosti z větší části rozprodán, zbylé byty společnost pronajímá. Bytový dům na Fanderlíkově ulici, který byl přebudován z bývalé kotelny byl dokončen v roce 2015 veškeré byty byly pro velký zájem rozprodány. V současnosti probíhá výstavba atriových rodinných domů v Domamyslicích, kde již ve fázi hrubých staveb mají všechny atriové domy své majitele.